Handleiding grelinette

Grélinette.
Woelvork.

Vork loodrecht in de grond duwen m.b.v. uw gewicht.
Daarna 30 á 50  cm omhalen.

grelinette woelvork

De onderlinge afstand tussen de insteken is 15 cm.
V
oor deze grondbewerking kunt u eventueel schoffelen maar erna mag natuurlijk ook.

Het aanbrengen van een mulchlaag voorkomt onkruid en stimuleert het bodemleven.
Dit kan zowel voor als na het beluchten gebeuren.

Gebruiksaanwijzing onkruidbrander

Sluit de slang aan op een propaangasfles. Denk erom dit is een linkse draad, de moer moet dus linksom worden vastgezet.

Leg de brander ondersteboven. Open de kraan op de fles.
Open de kraan op de brander door deze te draaien en houdt hem hierna ingedrukt, steek na een kort ogenblik de brander aan.
houdt de kraan enkele ogenblikken ingedrukt en laat hem hierna los.

Het beste resultaat krijg u wanneer u systematisch en laat hem hierna los
Kantel de brander, u kunt nu beginnen.

Het beste resultaat krijgt u wanneer u systematisch brand d.w.z.
Bijvoorbeeld een 1 2 3 systeem

branden
1 week wachten
branden
2 week wachten
branden
3 week wachten
branden

Hierna kunt u naar bevinden braden, maar meestal komt er amper onkruid terug.

Omdat de bovenlaag van de grond geen kiemkrachtig zaad meer bevat, a.h.w. dood is.

De brander kan in breedte afgesteld worden tussen 25 en 40 cm effectieve brand breedte.
De hoogte kan variëren tussen 2 en 10 cm

Opbouw en plaatsing van het Anti-instectengaas.

opbouw antiinsectengaas insectengaas-1 insectengaas-2

Vóór het verschijnen van de schade veroorzakende insecten, moet het anti-insectengaas opgesteld zijn. Men dient daarom op de hoogte te zijn van het moment waarop die verschillende insecten verschijnen. Waarschuwings- berichten hieromtrent kan men via de radiostations vernemen.

Aan te bevelen is om alle ingezaaide groenten met Anti-insectengaas te overspannen. Voor het wieden van onkruid onder het anti-insectengaas, moet een moment worden gekozen van koel weer en bewolkte hemel of sterkte wind. Insecten vliegen dan niet.

Het anti-insectengaas wordt over een tunnel van plastic elektriciteitspijpen gespannen.

Benodigd materiaal:
P.V.C elektriciteitsbuis 5/8
P.V.C elektriciteitsbuis¾
P.V.C. hoekpijpje  ¾
Lijm voor P.V.C buizen
Stevig ijzerdraad
splitpennen
anti- insectengaas

Beschrijving:
zaag 2 stukken P.V.C. buis ¾ op lingte van 75 cm.
Boor op 20 cm van het einde er buizen een gat van zodanige diameter, dat het ijzerdraad ter lengte van 30 cm hier goed doorheen kan en buig vervoelgends de draden tot een vlinder of 8 vorm. Aan de andere zijde van de beide buizen lijmt men een hoekpijpje van ¾.
Nu neemt men twee andre stukken van 75cm P.V.C. buis 3/4 en schuift deze in bovengenoemde hoekpijpjes. De Buizen en hoekpijpjes woerden daarna zodanig doorboord dat hierin de splitpennen passen. De splitpennen met de punten nar beneden, d.w.z. naar de 8 vormige draad gericht.
Drijf aan weerszijden van het tegen insecten te beschermen planten bed de eerst genoemde buizen van ¾ in de grond tot aan de vlinder of 8-vormige draden.
De hoekpijpen worden met de daarin aangebrachte pijpen naar elkaar toe gericht en hierin wordt een stuk P.V.C. buis van b.v. 60 cm geschoven. Daarmede is een rechthoek ontstaan.
Plaats met steeds een meter afstand de volgende rechthoek over de gehele lengte van het plantenbed.
Door de ingeschoven P.V.C. buis 5/8  zijn de rechthoeken in de breedte verstelbaar en kunnen kleiner of groter breedtes overspannen worden.
Al naar gelang van hoogte van het gewas dat beschermd moet worden zijn andere lengte variaties denkbaar. Dit zal u duidelijk worden, wanneer u enige ervaring krijgt in het opzetten van het net.

Het anti-insectengaas wordt nu over de ontstane tunnel gespannen (niet te strak). Graaf met een spade een greppel van ± 10 cm diepte rond het plantenbed waarin het overblijvende gaas wordt ingegraven en aangetrapt. Op de hoeken het gaas dubbelvouwen en ingraven. Een andere constructie b.v. in tentvorm s niet aan te bevelen omdat regenwater gemakkelijke langs het schuine gedeelte wegvloeit en gevaar van te droge grond ontstaat.
Een constructie van houten latten gaat ook. Houdt de bovenkant horizontaal om te voorkomen dat regen via een ronde boog naar de buitenzijden afvloeit en het middenstuk verdroogt. Dit is een geweven nylon, hierdoor kan het rafelen. Dit kunt u voorkomen door met een soldeerbout of een vlammetje de uiteinden af te smelten. Dit materiaal is uitzonderlijk sterk en er wordt 10 jaar garantie op de UV stabilisatie gegeven.