Handleiding insectengaas

Opbouw en plaatsing van het INNOFA anti-insectengaas.
Vóór het verschijnen van de schade veroorzakende insecten, moet het INNOFA anti-insectengaas opgesteld zijn.
Men dient daarom op de hoogte te zijn van het moment waarop de verschillende insecten verschijnen.
Aan te bevelen is om alle ingezaaide groenten met INNOFA anti-insectengaas te overspannen.
Voor het wieden van onkruid onder het INNOFA anti-insectengaas, moet een moment worden gekozen van koel weer en bewolkte hemel of sterke wind.
Insecten vliegen dan niet.
Het INNOFA anti-insectengaas wordt over een tunnel van plastic elektriciteit pijpen gespannen.
Benodigd materiaal:

P.V.C. elektriciteitsbuis 5/8
P.V.C. elektriciteitsbuis 3/4
P.V.C. hoekpijpjes 3/4
Lijm voor P.V.C. buizen
stevig ijzerdraad
Splitpennen
INNOFA anti-insectengaas

opbouw antiinsectengaas

Zaag 2 stukken P.V.C. buis 3/4 op lengte van 75 cm.
Boor op 20 cm van het einde der buizen een gat van zodanige diameter, dat het ijzerdraad
ter lengte van 30 cm hier goed voorheen kan en buig vervolgens de draden tot een vlinder
of 8 vorm. Aan de andere zijde van beide buizen lijmt men een hoekpijpje van 3/4.
Nu neemt met twee andere stukken van 75 cm P.V.C. buis 3/4 en
schuift deze in bovengenoemde hoekpijpjes. De buizen en hoekpijpjes
worden daarna zodanig doorboord dat hierin de splitpennen passen.
De splitpennen met de punten naar beneden, d.w.z. naar de 8-vormige draden.

De hoekpijpen worden met de daarin aangebrachte pijpen naar elkaar toe gericht en hierin
wordt een stuk P.V.C. buis van b.v. 60 cm geschoven. Daarmede is een rechthoek ontstaan.
Plaats met steeds een meter afstand de volgende rechthoek over de gehele lengte van het plantenbed. Door de ingeschoven P.V.C. buis 5/8 zijn de rechthoeken in breedte
verstelbaar, en kunnen kleiner of groter breedtes overspannen worden.

Al naar gelang de hoogte van het gewas dat beschermd moet worden, zijn andere lengte variaties denkbaar. Dit zal u duidelijk worden, wanneer u enige ervaring krijgt in het opzetten van het net.
Het INNOFA anti-insectengaas wordt nu over de ontstane tunnel gespannen. ( niet te strak).

Graaf met een spade een greppel van plm. 10 cm diepte rond het plantenbed waarin het overblijvende gaas wordt ingegraven en aangetrapt. Op de hoeken het gaas dubbel vouwen en ingraven. Een ander constructie b.v. in tentvorm is niet aan te bevelen omdat regenwater gemakkelijk langs het schuine gedeelte wegvloeit en gevaar van te droge grond ontstaat.

Gladde houten latten o.i.d. gaat ook. Dit nylon gaas is geweven en rafelt. Om dat te voorkomen kan u het afbranden met een soldeerbout of een vlammetje van b.v. een aansteker.