Handleiding bestrijdingsmiddelen

Zeewierextract

Zeewierextracten zijn extracten van bruinwieren en groenwieren, overwegend Ascophyllum Nodosum, bereid en gestabiliseerd door alkalische hydrolyse. Het wier wordt verzameld langs de kusten van Noorwegen, Ierland en Schotland. Veel kustbewoners waarderen de voedingsstoffen in zeewier al eeuwenlang. Tegenwoordig weet men dat algen zeer veel kalium, een beetje stikstof en weinig fosfor bevatten. Waardevol is vooral het hoge gehalte aan sporenelementen en magnesium. Ze bevatten ook vitaminen, plantenhormonen en enzymen, waaraan een groeibevorderende waarde wordt toegeschreven. Zeewierextract wordt gebruikt voor bladbemesting; het versterkt de weerstand van de planten tegen ziekten en is groeistimulerend. In die zin vervult het product zowel de rol als meststof als die van gewasbeschermingmiddel, met nadruk op het tweede. Zeewierextract is verkrijgbaar als gedroogd extract en als vloeibaar extract.
Onderzoek naar het effect van zeewierextract toonde in verschillende gevallen een hogere opbrengst of een betere kwaliteit aan. Onderdrukking van ziekten en plagen werd in mindere mate aangetoond.

InsektenVorsorge

Dit vloeibare product is ontwikkeld om gemengd te kunnen worden met de gebruikelijke insecticiden.
InsektenVorsorge is samengesteld uit meer dan tien verschillende kruiden, een biologische lijm en zeewierextract. De werking van bestrijdingsmiddelen wordt versterkt door het uitvloei-effect. De kruiden zijn geselecteerd om aantastingen van insecten de baas te worden. De biologische lijm legt een folie op het gewas, waardoor zuigende en stekende insecten afgeweerd worden. De inhoud van zeewierextracten (phytohormonen, aminozuren, suikers, zuren, sporenelementen in chelaat vorm) stimuleert de plantengroei en verzacht de werking van chemische middelen.
Bij chrysant, roos, anjer, anemoon, aardbei, potplanten, groente etc. worden schadelijke insecten zoals thrips, mineervlieg, luis, spint, witte vlieg onderdrukt door InsektenVorsorge.
De insecten worden vastgeplakt door de biologische lijm. De kruiden werken afschrikkend op aanvliegende insecten. De met InsektenVorsorge bespoten planten worden vermeden door insecten vanwege de voor hem lichaamsvreemde stoffen en onaangename reuk. Bovendien worden zij in hun bewegingen belemmerd, waardoor zij een ander gewas opzoeken. De insecten vinden moeilijker hun soortspecifieke waardplanten voor voedselopname en eilegging. De insecten vermijden de bespoten gewassen en hun levenscyclus wordt doorbroken.

Toepassing en dosering

InsektenVorsorge wordt aan de spuittank toegevoegd.
Dosering: 1%
Dat wil zeggen 1 liter InsektenVorsorge op 100 liter spuitvloeistof. Naar oppervlakte: ongeveer 1 liter InsektenVorsorge op 1000 m2. InsektenVorsorge is uitermate geschikt om te benevelen via de L.V.M. -apparatuur voor ruimtebehandeling.

PilzVorsorge

Dit vloeibare product heeft dezelfde basis als InsektenVorsorge. In PilzVorsorge zijn echter kruiden gebruikt, die effectief zijn tegen schimmelaantasting van het gewas. Hierdoor kan alléén spuiten met PilzVorsorge een gewas als roos, lisianthus, aardbei, komkommer vrij houden van meeldauw, botrytis, bladvlekken, roest etc.
De biologische lijm sluit aanwezige haarden van schadelijke schimmels op, waardoor uitbreiding voorkomen wordt. De diverse schimmels in PilzVorsorge hebben eveneens een dodende werking op schimmels. Dit curatieve effect is zichtbaar aan het indrogen van de aangetaste plekken. Bij een te zware infectiedruk zal correctie met een geschikt fungicide noodzakelijk blijven.

Regelmatig toegepast zal PilzVorsorge echter veel kunnen voorkomen. De preventieve werking van PilzVorsorge is gebaseerd op het verhogen van de weerstand van de plant. Het blad wordt harder en groener door de aanwezigheid van phytohormonen, sporenelementen e.d. uit de zeewieren. In diverse kruiden, waaronder Equisitum, zit Silicium. Gecombineerd met een pH-verhoging van het bladoppervlak wordt zodoende de kieming van schimmelsporen tegengegaan.

Toepassing en dosering

PilzVorsorge wordt aan de spuittank toegevoegd.

Dosering: 1%
Dat wil zeggen 1 liter PilzVorsorge op 100 liter spuitvloeistof.
Naar oppervlakte: ongeveer 1 liter PiLzVorsorge op 1000 m2.

Kaliwaterglas

Waterglas is een doorzichtige, stroperige vloeistof die ontstaat wanneer fijn gemalen kwarts wordt versmolten met soda of met een kalizout. Er ontstaat dan natriumsilicaat (Na2Si3O7) of kaliumsilicaat, die beiden waterglas wordt genoemd. Waterglas is een oud drogisterijmiddel met allerlei toepassingen zoals het brandwerend maken van hout en textiel. In Natriumwaterglas van 40% kan je eieren zeer lang bewaren. Vooral in Duitsland wordt waterglas aangeraden als plantversterkend middel. De silicaten zouden het blad versterken en behoeden tegen schimmelaantastingen. Het is in gebruik in de fruitteelt in concentraties van 0,5 tot 2%. Het wordt gespoten bij warm en vochtig weer. Onmiddellijk na gebruik spuitapparatuur goed reinigen. Daarnaast wordt waterglas ook toegevoegd als hechtmiddel aan zelfgemaakte spuitmiddelen, â rato van 0,3 tot 1%. In de genoemde concentraties is waterglas niet giftig voor mens en dier. Het is wel erg basisch (pH 11), het irriteert de huid en de slijmvliezen en als je het inslikt wordt je er misselijk van. In sommige ecologische landbouwsystemen is waterglas toegelaten.

Pyrethrum

Pyrethrum is het bekendste en meest gebruikte voorbeeld van een aantal plantenaftreksels die van oudsher als insecticide bekend zijn. Deze plantenaftreksels verschillen met de “gewone” plantenaftreksels op de volgende punten:

•              ze bevatten een hoog gehalte van een bepaalde giftige stof,
•              de aftreksels zijn meestal gemaakt van uitheemse planten;
•              de producten zijn in de handel en enkele worden of werden in de gangbare teelt gebruikt.
•              hun werking is bekend.

Natuurlijk is de grens met de eerder besproken “gewone” plantenaftreksels niet haarscherp, maar we meenden toch een duidelijk onderscheid te kunnen en moeten maken. Deze middelen zijn over het algemeen krachtiger. Het grote nadeel dat ze allemaal hebben is dat ze niet selectief zijn: ze doden bijvoorbeeld niet alleen bladluizen, maar alle insecten. Sommige andere middelen scoren beter op dit punt. Een voordeel is dat ze van natuurlijke oorsprong zijn en bovendien, op enkele producten na, weinig giftig en snel afbreekbaar. Samenvattend kunnen we zeggen dat plantaardige insecticiden zeker geen product voor dagelijks gebruik mogen worden, maar dat we ze wel moeten kunnen gebruiken om een oogst te redden, zonder het natuurlijke pad te verlaten.

Zwavel

Zuivere zwavel (S) wordt gewonnen uit zwavelrijke kalksteen en wordt van ouds her gespoten of gestoven tegen allerlei schimmelaantastingen, vooral meeldauw en schurft. Naast schimmels doodt zwavel ook heel wat insecten, zowel nuttige als schadelijke. Zwavel wordt het meest gebruikt in de fruitteelt, maar sommige fruitrassen zijn niet bestand tegen zwavel. Ook tegen meeldauw bij groenten wordt zwavel gebruikt. Hier werkt het alleen preventief en in een vroeg stadium. Hoe fijner de zwavel verdeeld wordt, hoe beter de werking. Spuitzwavel is onder vele merknamen te koop. Het bevat 80% zwavel en 20% gemalen kalksteen. Bio-S is een kruidenpreparaat waaraan zowat 30% zwavel is toegevoegd.

Insectengaas

Insectengaas is een nylon gaassoort, dat zo fijn is dat het alle insecten tegenhoudt. Het kan gebruikt worden om vele soorten planten te beschermen tegen vraat. Aangezien het een lange levensduur heeft is het in gebruik nauwelijks duurder dan welk bestrijdingsmiddel dan ook. Bovendien kan het ook gebruikt worden tegen nachtvorst. Het is toe te passen door het rechtstreeks op het gewas te leggen. Alleen voor kool moet een tunnel gemaakt worden, aangezien koolwitjes met hun legangel door het gaas kunnen komen. Deze tunnel moet zo mogelijk rechthoekig zijn, omdat bij een gebogen tunnel, het regenwater via het gaas naar de buitenzijden van de tunnel loopt en de planten in het midden van de tunnel verdrogen. De kanten kunnen met grond afgedekt worden zodat het rot- en schimmelvrij is.

Lijmband

Dit is een band met niet drogende lijm die om een boom kan worden gebonden. Insecten die langs de stam omhoog klimmen worden zo gevangen.

Geef een antwoord