Handleiding compleet moestuinpakket

Pakket voor de gehele moestuin, met meststoffen voor de volgende gewassen: vlinderbloemigen, bladgewassen, knol en bolgewassen en een bodemverbeteraar. Alles op basis van organische meststoffen en gesteentemelen. De bodemverbeteraar is van toepassing op de aanwezige grondsoort.

Bij de bestelling moet u opgeven welke grondsoort in uw tuin aanwezig is. Dus zand, klei, veen of een combinatie van deze drie. Dit pakket bevat verder een niet winterharde groenbemester. (Geen kruisbloemige i.v.m. knolvoet) Dit pakket is ook te krijgen met twee bestrijdingsmiddelen voor de meest voorkomende plagen. Klik hier voor de handleiding.
* Prijs is exclusief verzendkosten

100 m2 of 250 m2 pakket moestuin.
De zakken zijn genummerd van 1 t/m 5, elke zak is voor een specifieke gewasgroep. U kunt de mest aanbrengen c.a. 4 weken voor het planten of zaaien. Wilt u het extra milieuvriendelijk doen dan kunt u de plant bemesten, dit scheelt in hoeveelheid , maar levert tijdverlies door ontbinding op. Elke zak is voldoende voor 40 resp. 100 m2 zodat u enigszins flexibel bent in het gebruik.
Alle meststoffen zijn gemengd van grondstoffen met een Eko keur of natuurlijke delfstoffen.

  • 1. meststof voor blad en vruchtgewassen, kool, sla, komkommers, pompoen etc.
  • 2. meststof voor knol en bolgewassen, aardappelen, bieten, uien, maar daarnaast ook voor aardbeien.
  • 3. meststof voor vlinderbloemigen, bonen, erwten, etc.
  • 4.bodemverbeteraar, tevens sporenelementen en mineralen. Voor zandgrond is dit bentoniet dat 10 x zijn eigen gewicht aan water vasthoud en er voor zorgt dat meststoffen niet zo gauw uitspoelen. Voor de overige gronden is dit lavameel, dat poreus is en veel sporenelementen en mineralen bevat. U kunt de bodemverbeteraar het gehele jaar uitstrooien, maar verwerken via de composthoop heeft de voorkeur. Dan aanbrengen in dunne lagen tussen lagen compost van c.a. 20 cm.
  • 5.groenbemester: espargette, deze is niet kruisbloemig, dit i.v.m. knolvoet. U kunt espargette zaaien vanaf juni tot oktober op vrijkomende stukjes grond en onder bijvoorbeeld kool. Zij beconcurreert de andere planten niet en is niet winterhard.

Wanneer u het meeste rendement wilt behalen uit de diverse meststoffen, is het aan te bevelen de tuin in een jaarlijkse volgorde te bebouwen en wel volgens onderstaand schema. De de gewassen profiteren dan het meest van de meststoffen die achterblijven en door bijvoorbeeld de vlinderbloemigen worden gevormd.

schema

Geef een antwoord